Wednesday, November 28, 2007

നമ്മുടെ പ്രണയം

വേനലിലെ കുളിര്‍മ-
ശിശിരകാലത്തിലെ ചൂട്‌-
മഴക്കാലത്തെ വെയില്‍-
നിന്‍ സ്നേഹം.

ഇക്കരെ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അക്കരെപ്പച്ച-
കണ്ണുള്ളവനു കണ്ണിണ്റ്റെ വിലയറിയില്ല-
മനുഷ്യനിലെ മൃഗം-
എണ്റ്റെ മനസ്‌.

പൊട്ടിയ ചില്ലു പാത്രം-
തകര്‍ന്ന വെണ്ണക്കല്‍ ശില്‍പം-
പിഞ്ഞിപ്പോയ പട്ടു വസ്‌ത്രം-
നമ്മുടെ പ്രണയം.

ചരടു പോയ പട്ടം-
വറ്റി വരണ്ട പുഴ-
എണ്ണയില്ലാത്ത ദീപം-
എണ്റ്റെ ജീവിതം.

Sunday, November 25, 2007

രാഷ്ട്റീയം

രാഷ്ട്റത്തിനായ്‌ നാം തുടങ്ങിയീ രാഷ്ട്റീയം-
രാഷ്ട്റങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു പാലിച്ചു രാഷ്ട്റീയം.
സാമ്രാജ്യ കോയ്മയെ തച്ചു തകര്‍ക്കുവാന്‍-
കാലിലെ ചങ്ങലകള്‍ പൊട്ടിച്ചെറിയുവാന്‍-
വേണ്ടി നാം പണ്ടു തുടങ്ങിയീ രാഷ്ട്റീയം.
സംവത്സരങ്ങള്‍ കൊഴിഞ്ഞു തീറ്‍ന്നീടവെ-
'സ്വാതന്ത്ര്യം' സപ്തതിയിലേക്കു മുന്നേറവേ-
പല പാര്‍ട്ടികള്‍ പല കൊടിക്കൂറകള്‍-
പിന്നെ അത്യന്ത ഭിന്നമാം ആശയധാരകള്‍.
അധികാരം എന്നൊരാ മധു ചഷകത്തിനായ്‌-
ആത്മാവിനെ പോലും പണയമായ്‌ നല്‍കുവോര്‍.
ശുഭ്റവസ്ത്രാങ്കിതര്‍ നിര്‍മ്മല മാനസറ്‍-
ജീവിതം തന്നെ പരീക്ഷണമാക്കിയോറ്‍.
തീറ്‍ത്തൊരാ വഴികളെ പങ്കിലമാക്കുവാന്‍
പിന്‍ഗാമികള്‍ ചിലറ്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചകള്‍
പൊതുജനം നോക്കി ചിരിക്കുന്ന വേളയില്‍
തങ്ങളെ ഭരിക്കുവാന്‍ ജനങ്ങള്‍-
തിരഞ്ഞെടുത്തധികാര സോപാനമേറ്റിയിരുത്തിയോര്‍ -
നാടിനെ വില്‍ക്കുവാന്‍ കോഴ വാങ്ങീടുവാന്‍
വാണിഭം കൂട്ടുവാന്‍ കാലുമാറീടുവാന്‍
തങ്ങളില്‍ തങ്ങളില്‍ മത്സരിച്ചീടവേ-
മന്ത്റിമാര്‍ തന്ത്റ വിശാരദരാകവേ-
തന്ത്റി മന്ത്റിയെപ്പോലും കടത്തിവെട്ടീടവേ-
വാമൊഴി വഴക്കങ്ങള്‍ ഭരണിപ്പാട്ടിനെ വെല്ലവേ-
ഒരു പുനര്‍വിചിന്തനം നടത്തുവാന്‍ കാലമായി-
എന്നൊരു ചിന്ത മനസില്‍ നിറയവേ-
ചോദിക്കുവാനായി തുടിക്കുന്നിതെന്‍ മനം-
പാര്‍ട്ടികള്‍ പൊതുജന നന്‍മയ്ക്കായിത്തീര്‍ത്തതോ... ?
പൊതുജനം പാര്‍ട്ടി വളര്‍ത്തുവാന്‍ ജനിച്ചതോ.... ?

കാര്യവിചാരം

പുസ്തകമെഴുതി കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴിയുന്ന സാഹിത്യ പ്രവരന്‍മാരുടെ കഞ്ഞിയില്‍ മണ്ണിടെണ്ട എന്നുള്ള സദൂദേശത്തിനാലും. ഇന്നത്തെ അത്യന്താധുനിക യുവത്വത്തിണ്റ്റെ ഇണ്റ്റര്‍നെറ്റധിഷ്തിത ഭാവനയെ അതിണ്റ്റെ വിശ്വരൂപത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുവാന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ടു സായ്‌വിണ്റ്റെ അച്ചടി മീഡിയക്കു കഴിയില്ല; അതിനു കമ്പൂട്ടര്‍ എന്ന മള്‍ട്ടിമീഡിയന്‍ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതിനാലും ഈ ബ്ളൊഗോസ്ഫിയറിണ്റ്റെ 'പരസ്പരബന്ധിതവലയില്‍' ഞെരുങ്ങി കഴിയുന്ന എല്ലാ ബ്ളോഗന്‍മാര്‍ക്കും ബ്ളോഗികള്‍ക്കും എണ്റ്റെ... മൌസ്ക്കാരം.. സ്ക്രാപ്പിയും, ചാറ്റിയും കാലം കഴിക്കുന്നതിനിടയില്‍ തങ്ങളുടെ മനസിണ്റ്റെ എക്സ്പ്ളോററില്‍ തെളിയുന്ന ആശയങ്ങളെ ബ്ളോഗിലൂടെ പ്രകാശനം ചെയ്യാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന മഹാമനസ്കതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഒരു 'കേരള ബ്ബ്ലോഗന്‍' , ' കേരള ബ്ളോഗി ' അവാര്‍ഡുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഗവണ്‍മെണ്റ്റിനോടു ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഒരഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്‌.

(ശേഷം പിന്നെ...... )

Sunday, November 4, 2007

സ്വപ്നം

സ്വപ്നം മധുര സ്വപ്നം
എന്‍ മനസില്‍ മധുര സ്വപ്നം.
സ്വപ്നം കാണാനെന്തു രസം..
സ്വപ്നം തീര്‍ന്നാലൊ കഷ്ടം.
എങ്ങു നിന്നെത്തുന്നതീ സ്വപ്നം ?
എങ്ങീനെ മായുന്നതീ സ്വപ്നം ?
എന്തിനു വേണ്ടിയതീ സ്വപ്നം ?
എന്തു നല്‍കുന്നുവതീ സ്വപ്നം ?
എന്തിണ്റ്റെ സൂചനയീ സ്വപ്നം ?
എന്തിണ്റ്റെ ബാക്കിയതീ സ്വപ്നം
ആര്‍ക്കായി വിടരുവതീ സ്വപ്നം ?
എപ്പൊഴെത്തുന്നുവതീ സ്വപ്നം ?